Jana Vincencová

Jana Vincencová

vedoucí oddílu, hlavní trenér a porotce ČSAR